Gigabyte P34G v2
  • 2014-03-20 12:38:20 Gigabyte P34G v2: 14-дюймовый ноутбук с графическим адаптером nVidia GeForce GTX 860M